نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کروماتوگرافی گازی (GC) توسط آزمایشگاه مرکزی برگزار گردید.

کارگاه کروماتوگرافی گازی (GC) توسط آزمایشگاه مرکزی برگزار گردید.


سرپرست آزمایشگاه مرکزی آقای دکتر میلاد کریمیان گفت دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی بر اساس هماهنگی به عمل آمده توسط آزمایشگاه مرکزی برگزار شد.

این کارگاه به صورت تئوری و عملی توسط خانمها دکتر لیلا اکبری (دکتری بیوتکنولوژی)، دکتر زینب چقاکبودی (دکتری بیوتکنولوژی) و شکوفه برون کارشناس آزمایشگاه مرکزی(ارشد شیمی تجزیه) برگزار گردید.

کارگاه کروماتوگرافی گازی با اهداف آشنایی شرکت کنندگان با اصول پایه کروماتوگرافی، قطعات اصلی دستگاه GC، آشنایی با فازهای ساکن و متحرک، اصول عیب یابی و رفع نقص قسمتهای مختلف دستگاه، انواع تزریق و پردازش کروماتوگرام، اصول عملکرد دتکتورها و آنالیز کمی و کیفی برگزار شد.

تئوری کارگاه GC به صورت مجازی در تاریخ  28 خرداد 1399  و عملی آن با رعایت  فاصله گذاری اجتماعی و براساس  پروتکل های بهداشتی در روزهای 1 و 2 تیرماه 1399 در دو گروه  در شعبه دو آزمایشگاه مرکزی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار گردید.

شایان ذکر است که برای شرکت کنندگان در این دوره گواهی نامه آموزشی صادر خواهد شد.