نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه یک روزه "آشنایی با نظام رتبه بندی ISC " و " آشنایی با پایگاه های استنادی معتبر "

کارگاه یک روزه "آشنایی با نظام رتبه بندی ISC " و " آشنایی با پایگاه های استنادی معتبر "


کارگاه یک روزه " آشنایی با نظام رتبه بندی ISC  و " آشنایی با پایگاه های استنادی معتبر " ، در تاریخ  9 اردیبهشت سال جاری با حضور دکتر منصوره صراطی ، مدیر بخش رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و آقای حیات داوودی مدیر گروه تجزیه وتحلیل منابع ، در سالن جلسات حوزه ریاست  توسط معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه برگزار گردید . 

در این جلسه که جمعی از مدیران وصاحبنظران دانشگاه در ان حضور داشتند ، دکتر ویسی معاون پژوهش وفناوری دانشگاه ، ضمن خوشامد گویی به حضار ، با بیان اینکه ماهیت علم وفناوری جهانی است افزود با داتن رتبه می توانیم نقاط ضعف وقوت خود را بیشتر بشناسیم و منابع را مدیریت کنیم . همچنین با مقایسه وضعیت خود با دیگر دانشگاه ها می توانیم مسیر توسعه خود را در آینده ترسیم کنیم .

ایشان در پایان با اشاره به  عملکرد دانشگاه رازی در چند ساله اخیر در نظام رتبه بندی ISC ، گفتند اگر نظام های رتبه بندی به شکل صحیحی انجام شود قطعا می تواند به دانشگاه ها کمک بسیاری کند . 

در ادامه دکتر منصوره صراطی مدیر گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به تشریح روش شناسی نظام رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پرداخت و با اشاره به اینکه در نظام رتبه بندی ISC  شاخص ها به 5 دسته شاخص های پژوهشی ، آموزشی ، وجهه بین الملل ، تسهیلات ، امکانات و فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی وصنعتی تقسیم می شوند ، به توضیح تک تک شاخص ها شاخص ها پرداخت و عملکرد دانشگاه رازی در این شاخص ها را مورد بررسی قرار داد . 

 

در پایان ، آقای حیات داوودی مدیر گروه تجزیه و تحلیل منابع پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به معرفی پایگاه ESI  پرداخت . 

همچنین درادامه حاضران در کارگاه به بیان نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص شاخص های نظام رتبه بندی isc  و نقاط ضعف و قوت آن پرداختند .