نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته استانی هفته پژوهش

کمیته استانی هفته پژوهش


از آغاز برنامه سوم توسعه در سال 1379، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه پایدار علمی و حرکت به سوی فناوری، با تاکید بر پژوهش مسیر جدیدی را فراروی خود، دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی طرح ریزی نمود. در این بین به منظور فرهنگ¬سازی، چهارمین هفته آذرماه را "هفته پژ‍وهش و فناوری" نام نهاد. مسئولیت برگزاری این هفته بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

- اهداف هفته پژوهش و فناوری

بر اساس نظام نامه هفته پژوهش و فناوری بهترین اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری عبارتند از:

  1.       ترویج فرهنگ پژوهش در سطح کشور و ارتقای شأن و جایگاه پژوهش و فناوری فعالان در این حوزه.
  2.       تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران کشور به تولید بیشتر علم و فناوری و عزت و ثروت ناشی از آن.
  3.       شناسایی و عرضه یافته های پژوهش و فناوری
  4.      بسترسازی برای تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری­های توسعه یافته.
  5.        برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاههای اجرایی و خریداران دستاوردها یا تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه.
  6.        ایجاد فضای تعامل برای آشنایی ذی نفعان حال و آینده واحدهای پژوهشی و فناوری با همدیگر
  7.        تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای اجرایی.
  8.       افزایش حساسیت و توجه مدیران به فعالیتهای پژوهش و فناوری