نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

۶ عضو هیات علمی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفتند

۶ عضو هیات علمی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفتند


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر کیانوش چقامیرزا اظهار داشت: ۶ عضو هیات علمی دانشگاه رازی به تازگی موفق شده‌اند در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد جهان قرار گیرند.

مدیر پژوهشی دانشگاه رازی افزود: اخیرا در یک ارزیابی که براساس داده های پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با همکاری دو موسسه الزویر و مندلی صورت گرفته است پژوهشگران پراستناد در هر حوزه موضوعی مشخص شده‌اند.

وی گفت: دکتر مجتبی شمسی‌پور و دکتر محمد باقر قلیوند از اعضای هیات علمی گروه شیمی تجزیه؛ دکتر آرمان طاهرپور از گروه شیمی آلی؛ دکتر مسعود رحیمی و دکتر سید سیاوش مدائنی از گروه مهندسی شیمی و دکتر محسن دهقانی از گروه فیزیک موفق شده‌اند در جمع این پژوهشگران پراستناد قرار گیرند.

مدیر امورپژوهشی دانشگاه افزود: این ارزیابی براساس شش شاخص که همگی بر مبنای استناد هستند صورت گرفته است و میزان استناداتی که به این مقالات صورت گرفته و همچنین شاخص اچ محققین از جمله معیارهای این ارزیابی بوده است.

 

نام پژوهشگر

دانشکده

تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

رتبه در بین محققین حوزه موضوعی مربوطه در ایران

رتبه در بین محققین حوزه موضوعی مربوطه  در جهان

تعداد محققین حوزه موضوعی مربوطه درجهان

دکتر مجتبی شمسی پور

شیمی

۸۶۶

۸

۲۱۳

۸۷۱۳۷

دکتر محمدباقر قلیوند

شیمی

۲۱۷

۶۳

۱۵۹۷

۸۷۱۳۷

دکتر آرمان طاهرپور

شیمی

۱۴۹

۹۶

۶۸۵

۴۴۵۰۸

دکتر سیدسیاوش مدائنی

مهندسی شیمی

۲۸۶

۴

۱۰۰

۵۵۶۹۷

دکتر مسعود رحیمی

مهندسی شیمی

۱۷۶

۱۰

۷۶۶

۵۵۶۹۷

دکتر محسن دهقانی

فیزیک

۱۳۶

۵

۸۵۷

۱۱۰۴۹۹