دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت . ...

دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸

اخبار

تازه ترین مصوبات معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه در زمینه اعتبار پژوهانه و پژوهانه نشریات علمی دانشگاه
تازه ترین مصوبات معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه در زمینه اعتبار پژوهانه و پژوهانه نشریات علمی دانشگاه

 

بر اساس اعلام معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه ، نهمین پژوهانه سالیانه...

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت
دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت
دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت . دکتر شهبازی مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه رازی با اعلام خبر فوق افزود : بر اساس اعلام پایگاه...
فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران منتشر کرد
فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران در نامه ای به روابط عمومی های دانشگاه ها ومراکز پژوهشی کشور ، پوستر فراخوان دو جشنواره جوان وبین المللی خوارزمی را منتشر کرد .
آرشیو خبرها