دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری استان

دبیرخانه کارگروه پژوهش ، فناوری

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام پژوهش ها جهت مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمان‌های اجرایی کشور است و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و درحیطه تخصصهای مختلف  هستند لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی دائماً در حال تحول بوده و انجام پژوهش‌های کاربردی جایگاه محوری پیدا کرده است. همچنین، استقرار نظام عرضه و تقاضا و تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری استادان دانشگاه، ازجمله فعالیت‌هایی است که اخیراً مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار گرفته است . 

با توجه به صورت‌جلسه دومین نشست کارگروه که در مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ برگزار گردید، مقرر شد کارگروه در ۳ کمیته ذیل فعالیت داشته باشد:

  1. کمیته امور فناوری و نوآوری (دبیرخانه این کمیته در پارک علم و فناوری استان مستقر است)؛
  2. کمیته امور آموزش (دبیرخانه این کمیته در دانشگاه صنعتی مستقر است)؛
  3. کمیته امور پژوهش (دبیرخانه این کمیته در دانشگاه رازی مستقر است که در سال ۹۵ با نام کمیته علمی تعداد ۱۰ جلسه برگزار کرد).
  • اعضا

    کمیته امور پژوهش دارای ۷ عضو متخصص از حوزه ­های مختلف است که عبارتند از: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی از حوزه دانشگاهی، مدیر توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی از حوزه علوم پزشکی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از حوزه کشاورزی، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت از حوزه صنعت، رئیس پارک علم و فناوری از حوزه پارک علم و فناوری، مدیر مرکز برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری از حوزه خدمات و پشتیبانی و مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا نماینده آن سازمان از حوزه برنامه ریزی.