کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی"

ارائه دهنده: دکتر کیانوش چقامیرزا عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، مهندس مجتبی اکبری کارشناس تحول اداری و بهره وری

لینک کارگاه: http://vc5.razi.ac.ir/rlolyo81cfhk

زمان برگزاری: دوشنبه 23 آبان ماه 1401 ساعت:10 الی 12

 


​​​​​​​

آخرین اخبار