جلسه کرسی علمی-ترویجی با عنوان «بررسی پیامدهای فقهی تغییر جنسیت روجین بر عناوین نسبی، سببی و ارث» در دانشگاه رازی برگزار می گردد.

زمان برگزاری جلسه: چهارشنبه 9 اسفند 1402 ساعت 12-10

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شماره1 دانشکده ادبیات

لینک حضور مجازی در جلسه:   http://vc5.razi.ac.ir/rynqb2dpoj67


 

آخرین اخبار