به استحضار می رساند دانشگاه خلیج فارس در نظر دارد با همکاری و حمایت انجمن علمی پژوهشی دریایی "هفتمین همایش ملی شناورهای تندرو" را در تاریخ 25 بهمن ماه1402 در سطح ملی با حضور اساتید پژوهشگران کارشناسان و دانشجویان برگزار کند.

 


همچنین پژوهشگران گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت همایش به نشانی www.nchsb2023.ir مراجعه نمایند. در ضمن جناب آقای دکتر سجاد حاجی زاده(09171247471) به عنوان دبیر اجرایی همایش جهت هماهنگی های لازم حضورتان معرفی می گردد.

آخرین اخبار