دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز گسترش اینترنت اشیا، نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی را در تاریخ 8-7 آذربرگزار می نمایند.

 

پژوهشگران، دانشجویان و شرکت های دانش بنیان می توانند مقالات کامل پژوهشی خود را حداکثر تا  15 آبان از طریق سایت کنفرانس به آدرس https://iotconf.scu.ac.ir  ارسال نمایند.

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آبان 1402


 

آخرین اخبار