7304
هورامان، ثبت جهانی ؛ فرهنگ و توسعه پایدار

همایش بین المللی هورامان

هورامان نام منطقه‌ای است با قدمت تاریخی و پیشینه‌ کهن، آداب، رسوم و نمادهای فرهنگی ویژه‌ای که هر کدام از این نمادها گوشه‌هایی از زوایای فرهنگ غنی و پربار این منطقه را نمایان می‌کند. پیشینه‌ سکونت در این منطقه به پیش از تاریخ بر می‌گردد تا جایی که کشف قباله‌های هورامان، وجود حاکمیت آشوریان، مادها، هخامنشیان و یونانیان را تأیید کرده است. 
شواهد تاریخی و قدمت بسیار طولانی، سبک خاص معماری، سبک زندگی روستانشینان و جاذبه‌های متنوع دیگر منطقه هورامان، باعث گردید تا از سال ۱۳۹۵ بحث جهانی شدن منظر فرهنگی این منطقه مطرح و اسناد و مدارک لازم نیز برای سازمان یونسکو تهیه و ارسال گردد. در تاریخ ۱۶ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱ (۲۵ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۰) در چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو که در شهر فوجوی چین به صورت آنلاین برگزار گردید پرونده هورامان بررسی و با ثبت جهانی منظر فرهنگی آن موافقت شد و به این ترتیب، شمار میراث جهانی ایران به ۲۶ اثر رسید. این منطقه استان‌های کردستان، کرمانشاه و بخشی از اقلیم کردستان عراق را در بر می‌گیرد که در استان کرمانشاه چهار شهرستان جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی را شامل می‌شود. 
پیرو ثبت جهانی هورامان از منظر فرهنگی و زمینه سازی جهت دستیابی به توسعه پایدار این منطقه، برای نخستین بار برگزاری یک همایش بین المللی تحت عنوان "هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار" در دستور کار دانشگاه رازی قرار گرفته است تا از این طریق توجه پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و سایر مجامع علمی در سراسر جهان را به این منطقه فاخر ملی و جهانی معطوف نماید. برنامه ریزی این همایش بین المللی با اولویت دادن به ابعاد مختلف فرهنگی هورامان از قبیل مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس درصدد است تا ضمن تقویت برند آن، زمینه شناسایی بیش از پیش ابعاد مختلف فرهنگ غنی هورامان را از دیدگاه پژوهشگران حوزه های مختلف فراهم و دستیابی به توسعه پایدار منطقه را تسهیل نماید.

مشاهده وب سایت همایش 

آخرین اخبار