4429
انجمن علمی روانشناسی سلامت دانشگاه رازی برگزار می کند:

کارگاه آموزش جستجوی حرفه ای در پایگاه های علمی1402

کارگاه آموزش جستجوی حرفه ای در پایگاه های علمی به تدریس سرکارخانم زهره بساطی، چهارشنبه 17 آبان در تالار حکمت دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.


 

آخرین اخبار