سلسله کارگاه های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

 

لینک ورود به جلسات: 

http://vc5.razi.ac.ir/rux71exuhdz6

​​​​​​​"شرکت برای عموم آزاد است."

​​​​​​​
​​​​​​​

آخرین اخبار