اخبار و اطلاعیه

برگزاری نشست:
برگزاری نشست: "آگاهی تاریخی و مسئله گردشگری " در تاریخ 25 اسفند
نشست آگاهی تاریخی و مسئله گردشگری توسط گروه مطالعات علوم تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه و با همکاری مرکز مطالعات تاریخی )اسناد، آرشیو و موزه دانشگاه(، انجمن ایرانی تاریخ و...
کارگاه آینده پژوهی؛ اهداف، ابعاد در دانشگاه رازی برگزار شد
کارگاه آینده پژوهی؛ اهداف، ابعاد در دانشگاه رازی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه آینده پژوهی؛ اهداف، ابعاد از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ توسط دکتر مقصود فراستخواه، عضو گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی در موسسه...
تشریح فعالیت مراکز مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی در دانشگاه رازی معرفی دانشگاه رازی به عنوان چهار دانشگاه برتر کشور در حوزه مهارت‌آموزی توسط وزارت علوم
تشریح فعالیت مراکز مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی در دانشگاه رازی معرفی دانشگاه رازی به عنوان چهار دانشگاه برتر کشور در حوزه مهارت‌آموزی توسط وزارت علوم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، به استناد دیدگاه کارشناسان و محققان؛ شکل‌گیری و اثربخشی دانشگاه کارآفرین نیازمند توسعه نظام‌مند آموزش کارآفرینی و مهارت‌آموزی مؤثر دانشجویان، استادان، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی و تقویت ویژگی‌های...
برگزاری چهار پیش همایش از همایش بین المللی
برگزاری چهار پیش همایش از همایش بین المللی "شهید سلیمانی در چشم انداز بین المللی "
به استحضار دانشگاهیان ارجمند می رساند دانشگاه رازی قصد برگزاری چهار پیش همایش از همایش بین المللی " شهید سلیمانی در چشم انداز بین المللی " را دارد. پوسترپیش همایش اول پوستر پیش همایش دوم پوستر پیش همایش سوم پوستر پیش...

تازه های انتشارات

کارگاهها و همایش ها

دستاوردها

نشریات