شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رازی

شورای پژوهش و فناوری با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیت­های پژوهشی و فناورانه، تدوین خط مشی و تصویب برنامه‌های راهبردی با ایجاد فضایی هماهنگ جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه ایجاد گردیده است.
 • شرح وظایف

  1. همکاری با معاون پژوهش و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت رئیسه؛
  2. ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به هیئت رئیسه دانشگاه از جمله:
  • بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش در دانشگاه؛
  • هماهنگ ساختن تعلیم و پژوهش در دانشگاه.
  1. مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه؛
  2. بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی؛
  3. همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشگاه؛
  4. تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌‌ مشی پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه؛
  5. فراهم کردن زمینه‌های توسعه فناوری و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه؛
  6. تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های تربیت پژوهشگر؛
  7. بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین روش­های پژوهشی؛
  8. پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیئت علمی از نتایج پژوهش­ها برای ارتقای کیفیت آموزش؛
  9. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط؛
  10. بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد؛
  11. تصویب طرح‌های پژوهشی دانشگاه با اولویت بخشیدن به طرح‌های پژوهشی کاربردی؛
  12. ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به تألیف و ترجمه کتاب و نوشتن مقالات پژوهشی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی؛
  13. پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه؛
  14. ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی ویژه؛
  15. تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش­ها برای پیشبرد اهداف علمی و فنی کشور؛
  16. برنامه‌ریزی جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی واجد شرایط.