سامانه پژوهشی گلستان

معرفی سامانه پژوهشی گلستان :

 

در راستای ارائه اطلاعات مرتبط با خدمات تحقیقاتی، بررسی سوابق پژوهشی اساتید ، ارائه کارنامه پژوهشی دانشگاه و همچنین ارائه خدمات پژوهشی به اساتید برای کسب امتیاز در آیین نامه های ارتقاء ، اعتبار پژوهشی (grant)، فرصت مطالعاتی و سایر موارد مشابه ، لازم است این گونه اطلاعات به نحو شایسته و طبقه بندی شده آماده و در هر لحظه قابل استخراج و استناد باشد. به همین منظور سیستم پژوهشی گلستان جهت جمع آوری و ارائه سوابق مذکور تهیه شده است.

 • قابلیت تعریف انواع مجله به همراه جزئیات مختلف
 • تعریف انواع همایش به همراه جزئیات مختلف
 • تعریف انواع آیین نامه های پژوهشی (گرنت، ارتقاء، ترفیع، پژوهشگر برتر، تشویقی مقالات و ...)
 • ثبت انواع مراکز و گروه های پژوهشی (هسته، قطب علمی و ...)
 • ثبت فرصت های مطالعاتی استاد
 • ثبت اینترنتی انواع فعالیت های پژوهشی توسط کاربر
 • ثبت میزان ارجاعات به مقالات استاد (شاخص H، مرجع استناد و ...)
 • ارائه کارنامه پژوهشی استاد (CV)
 • مشاهده و چاپ گزارشات لیستی و آماری متنوع به تفکیک موضوع فعالیت (مقاله، تالیف، اختراع و ...)
 • جلوگیری از انتخاب فعالیت هایی که ویژگی های مورد نیاز حوزه پژوهشی را ندارند (خارج از تاریخ، استفاده شده قبلی و ...)
 • تنظیم نحوه سهمیه بندی امتیاز همکاران فعالیت پژوهشی (جداول توزیع امتیاز) بر اساس موقعیت هر همکار (نفر اول، نفرات بعدی و ...)
 • انتخاب فعالیت ها جهت محاسبه امتیاز برای آیین نامه های مختلف
 • تنظیم و محاسبه اتوماتیک مبالغ ریالی آیین نامه ها (گرنت، پاداش مقالات و ...) بر اساس پارامترهای مختلف
 • ثبت جزئیات دریافت پایه (نحوه دریافت، نوع پایه، تاریخ اخذ و ...)

اقدامات انجام شده :

 
 • انتقال و ویرایش بیش از ۱۶۰۰۰ رکورد فعالیت به سامانه گلستان
 • ثبت بیش از ۱۰۰۰۰ فعالیت در سامانه گلستان
 • تعریف شیوه نامه پژوهانه
 • محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهانه سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۴
 • لینک فعالیت های ثبت شده درسامانه به پورتال صفحه شخصی اساتید
 • انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۶
 • محاسبه اعتبار پژوهانه ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 • ثبت هزینه های اعتبار پژوهانه در سامانه
 • تعریف ابلاغیه اعتبار پژوهانه در سامانه
 • تعریف دستورالعمل ترفیع
 • گروهبندی و محاسبه ترفیع سالیانه اساتید
 • محاسبه اعتبار پژوهانه ۱۳۹۸
 • تعریف آیین نامه ارتقاء اساتید در سامانه


معرفی پرسنل: 

نام پست سازمانی ایمیل تلفن
الهام آبانگاه راهبر سامانه پژوهشی گلستان e.abangah [at] razi.ac.ir ۰۸۳-۳۴۲۷۴۶۰۱-داخلی ۱۹
آذر امیدی کارشناس دانشکده شیمی A.omidi [at] razi.ac.ir ۳۴۲۷۷۴۶۴
میترا اسماعیلی کارشناس دانشکده کشاورزی mitraesmaeli [at] gmail.com ۳۸۳۲۴۸۱۶
نسترن بختیاری کارشناس دانشکده تربیت بدنی n.bakhtiari [at] razi.ac.ir ۳۴۲۸۳۲۷۴
لیلا حیرانی کارشناس دانشکده علوم اجتماعی leilaheirani [at] gmail.cpm ۳۸۳۵۹۰۴۹
سمیه دایی چین کارشناس دانشکده علوم daeichins@gmail.com ۳۴۲۷۹۳۰۵
بتول رنجبر کارشناس دانشکده دامپزشکی ۳۸۳۲۹۰۱۵
نوشین صوفی کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی n.soufi [at] razi.ac.ir ۳۴۲۶۵۱۴۵
مژگان صدیقی کارشناس دانشکده فنی مهندسی mojgansedighi۱۳ [at] gmail.com ۳۴۳۴۳۱۹۵
فرناز کریمی کارشناس طرح p.azizi [at] razi.ac.ir ۳۴۲۷۷۶۰۷

ورود به سامانه گلستان