مدیر امور پژوهشی

دکتر مصطفی مصطفایی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

پست الکترونیک : 
b.mostafaei@razi.ac.ir

انجام امور خدماتی مربوط به تحقیقات، راه را برای شکوفایی علوم و فنون هموار می سازد و زمینه ساز اصلی پیشرفت علم و فن آوری است. مدیریت خدمات پژوهشی می بایست اساتید مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی در زمینه های مورد نیاز تشویق کند و با ایجاد گروه های تحقیقاتی این امررا توسعه و تعمیم دهد. 

اهداف:

 • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های مصوب؛
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مقامات ذیربط؛
 • انجام بررسی های لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و تطبیق آن با نیازهای کشور؛
 • تعبیر و تفسیر خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات برای پژوهش وارائه راهنمایی های لازم به واحدهای ذیربط
 • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف.

 شرح وظایف:

 • انجام بررسی های لازم و پیشنهاد خط مشی کلی در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه؛
 • نظارت و هدایت بر کتابخانه مرکزی و چاپ و نشر دانشگاه؛
 • تهیه، تنظیم و به­ روزرسانی پیش­نویس دستورالعمل­ها، آیین­ نامه ­ها و تفاهم‌نامه­ ها؛
 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا؛
 • انجام بررسی ­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه­های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه؛
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه؛
 • تهیه و تنظیم برنامه­ های پژوهشی در قالب­های مصوب؛
 • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده ؛
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه؛
 • انجام امور مربوط به بورسیه ­ها، فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیات علمی  با هماهنگی دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین ­الملل دانشگاه؛
 • برقراری ارتباط با استادان و صاحب­نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه­ها؛
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه؛
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی؛
 • تنظیم برنامه­ های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست‌های پژوهشی مصوب؛
 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای پژوهشی دانشگاه؛
 • اظهار نظر در مورد تسهیلات مورد نیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه؛
 • انجام بررسی های لازم در زمینه های آیین نامه های پژوهشی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط
 • مدیریت فعالیت‌های لازم جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری استان با تشکیل کمیته­ های ذیل:
 1. کمیته برگزاری مراسم روز پژوهش "تجلیل از پژوهشگران برتر"؛
 2. کمیته تبلیغات؛
 3. کمیته بازدید از دانشگاه­ ها و مراکز علمی و پژوهشی استان؛
 4. کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان.