دانشگاه رازی، اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

اخبار معاونت

بیشتر

اطلاعیه ها

گالری تصاویر

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و راهبری، نظارت، ارزیابی و کنترل فعالیت های علمی، پژوهشی، کارآفرینی و فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه به ارتقای سطح علوم و فناوری و نیل به خودکفایی در صنایع و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه به صنعت از طریق فرآیند تجاری سازی و تبدیل دستاوردهای دانشی به ثروت و تداوم مستمر این فرآیند کمک می کند. به‌طور کلی وظیفه معاون پژوهشی دانشگاه مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژی ها و سیاست های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه‌ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از این رو با توجه به امور مختلف و متعدد در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده این معاونت خواهد بود. 
 

کارگاه ها و کرسی‌های نظریه‌پردازی

12
Octubre 2020

«بررسی و نقد دیدگاه آبراهامیان بر نهضت ملی شدن صنعت نفت در کتاب ایران بین دو انقلاب»

نهمین جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان«بررسی و نقد دیدگاه آبراهامیان بر نهضت ملی شدن صنعت نفت در...

425

12
Octubre 2020

مطالعات فرهنگیِ ادبیات (رویکرد روش‌شناسانه به مطالعات فرهنگی ادبیات بومی غرب ایران)

هشتمین کرسی علمی ترویجی با عنوان«مطالعات فرهنگیِ ادبیات (رویکرد روش‌شناسانه به مطالعات فرهنگی...

274

12
Octubre 2020

تحلیل فعالیت های ورزشی در فرآیند سلامت افراد جامعه در دوران مختلف بیماری کووید 19

هفتمین کرسی علمی ترویجی با عنوان «تحلیل فعالیت های ورزشی در فرآیند سلامت افراد جامعه در دوران...

390

12
Octubre 2020

وجود یا عدم‌ وجود بیکاری داوطلبانه در کرمانشاه

ششمین کرسی علمی-ترویجی دانشگاه رازی با عنوان «بررسی پدیده اجتماعی کارگریزی یا بیکاری داوطلبانه در...

612

12
Octubre 2020

بررسی دیدگاه فقهی عدم لزوم اذن پدر در نکاح دختر رشیده

پنجمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه رازی با عنوان «بررسی دیدگاه فقهی عدم لزوم اذن پدر در نکاح دختر...

562

12
Octubre 2020

نگاه ایرانی به مدرنیته غربی

چهارمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه رازی با عنوان «نگاه ایرانی به مدرنیته غربی» با مدیریت دکتر...

619

همایش ها

تازه های کتاب و نشریات علمی