دانشگاه رازی، اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

اخبار

بیشتر

اطلاعیه ها  

گالری تصاویر

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و راهبری، نظارت، ارزیابی و کنترل فعالیت های علمی، پژوهشی، کارآفرینی و فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه به ارتقای سطح علوم و فناوری و نیل به خودکفایی در صنایع و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه به صنعت از طریق فرآیند تجاری سازی و تبدیل دستاوردهای دانشی به ثروت و تداوم مستمر این فرآیند کمک می کند. به‌طور کلی وظیفه معاون پژوهشی دانشگاه مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژی ها و سیاست های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه‌ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از این رو با توجه به امور مختلف و متعدد در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده این معاونت خواهد بود. 

کارگاه ها و کرسی‌های نظریه‌پردازی

12
Octubre 2020

کارگاه آموزش جستجوی حرفه ای در پایگاه های علمی1402

کارگاه آموزش جستجوی حرفه ای در پایگاه های علمی به تدریس سرکارخانم زهره بساطی، چهارشنبه 17 آبان در...

7157

12
Octubre 2020

دوره های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

سلسله کارگاه های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

8927

12
Octubre 2020

نظام ایده ها و نیازها (نان)

سلسله کارگاه های هفته پژوهش: "کارگاه آشنایی با نظام ایده ها و نیازها (نان)"

9170

12
Octubre 2020

Digital Twins for Infrastructure Project

سلسله کارگاه های علمی بین المللی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کارگاه شماره 6 با عنوان «Digital...

8563

12
Octubre 2020

آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی

کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی"

9078

12
Octubre 2020

بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه

کرسی علمی – ترویجی با عنوان « بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه»...

9058

همایش ها

تازه های کتاب و نشریات علمی