کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه رازی

اخلاق پژوهش


یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه گذاری برای تولید علم باید در نگهداری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات، به مراتب از زمینه سازی برای تولید آن مهم تر می باشد بدین وسیله می توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگرچه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات علمی کشور اندک می باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که روند نحوه بررسی این تخلفات را یکسان سازی نماید ضروری به نظر می رسد. معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی با تشکیل کمیته اخلاق پژوهشی، گام موثری درزمینه جلوگیری از تخلفات پژوهشی برداشته است.
کارگروه اخلاق در پژوهش (دریافت گزارش تخلف)
کمیته اخلاق زیست پزشکی
کمیته اخلاق کار با حیوانات