​​​​​​هفته ملی پژوهش و فناوری فرصت مناسبی را برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری فراهم می آورد تا ضمن اطلاع از روند و وضعیت موجود  بتوان برای آینده برنامه ریزی و اقدامات بهتری را دنبال نمود. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها از مهمترین برنامه ها هفته مذکور به شمار می آید.

پژوهشگران برتر دانشگاه رازی:

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1402
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 1401
 
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه رازی 

پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 1402


گالری تصاویر هفته پژوهش 1401

گالری تصاویر هفته پژوهش 1400