معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی

 

آدرس : کرمانشاه ، طاق بستان ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه رازی ، آزمایشگاه مرکزی ، طبقه همکف ، معاونت پژوهش وفناوری 

 

تلفن مرکزی : 34274515 - 083

 

پست الکترونیک : research  [at] razi.ac.ir