دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت . ...

دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸

اخبار

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت
دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت
دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت . دکتر شهبازی مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه رازی با اعلام خبر فوق افزود : بر اساس اعلام پایگاه...
فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران منتشر کرد
فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران در نامه ای به روابط عمومی های دانشگاه ها ومراکز پژوهشی کشور ، پوستر فراخوان دو جشنواره جوان وبین المللی خوارزمی را منتشر کرد .
حمایت انتشارات دانشگاه رازی از چاپ کتاب منطبق بر سرفصل های درسی
حمایت انتشارات دانشگاه رازی از چاپ کتاب منطبق بر سرفصل های درسی
انتشارات دانشگاه رازی در نامه ای اعلام کرد از چاپ کتب درسی که برمبنای سرفصل دروس گروه های آموزشی باشد ، حمایت می کند . در متن نامه امده است : " نظر به رسالت انتشارات دانشگاه رازی و نیز کمبود منابع درسی منطبق با سر فصل دروس گروه های آموزشی...
آرشیو خبرها