تعریف

حضور در مجامع و عرصه‌های علمی و برقراری ارتباطات و همکاری‌های مبتنی بر دانش، زمینه ساز آشنایی و دستیابی به تجارب جدید، فناوری‌های روز، تبادل اطلاعات و همچنین رشد و تحکیم جایگاه و مرتبه علمی دانشگاه و اعضای هیات علمی آن خواهد بود.

 

کارشناس مربوطه: آزاده امیری 

پست الکترونیک: aamiri [at] razi.ac.ir

تلفن: 34274601-083  داخلی 15

اعضای هیات علمی اعزام شده به فرصت مطالعاتی