تعریف

حضور در مجامع و عرصه‌های علمی و برقراری ارتباطات و همکاری‌های مبتنی بر دانش، زمینه ساز آشنایی و دستیابی به تجارب جدید، فناوری‌های روز، تبادل اطلاعات و همچنین رشد و تحکیم جایگاه و مرتبه علمی دانشگاه و اعضای هیات علمی آن خواهد بود .

 

 

کارشناس مربوطه : آزاده امیری 

پست الکترونیک : aamiri@razi.ac.ir

تلفن : 34274601-083

داخلی 15

اعضای هیات علمی اعزام شده به فرصت مطالعاتی